Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

REMIND: inspiratie voor het leren!


REMIND – LerenLeren – leerstrategieën

Al meerdere jaren wordt in de onderbouw gewerkt met de methode LerenLeren. Dit boek van de organisatie REMIND (zie ook remindlearning.nl) behandelt acht onderwerpen en bevat veel handvatten, technieken om leerlingen slimmer te laten leren. REMIND schrijft op haar website: “Wij zijn REMIND. Wij laten je ervaren dat je meer kunt dan je denkt, en inspireren je om je eigen toekomst te creëren.”

 

Slimmer en gemotiveerder leren (boek en website)
Onderwerpen die ter sprake komen, zijn onder andere de hersenen, concentreren, motivatie en onthouden. Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben alle leerlingen (m.u.v. de bovenbouw vwo) het boek via school ontvangen. Uiteraard hebben ook alle docenten/mentoren LerenLeren in bezit.
In deze methode worden wetenschappelijke kennis en praktische ervaringen van REMIND samengebracht in de vorm van oefeningen, tips en opdrachten om slimmer en gemotiveerder te gaan leren. Het boek is interactief en werkt nauw samen met de website. Op de site staan filmpjes bij de oefeningen, verdiepende en aanvullende informatie, en nog meer tips om slimmer en gemotiveerder te leren!
Na elk thema heeft de leerling ervaren wat er voor hem/haar goed en minder goed werkt, en is de leerling vrij om te kiezen wat hij/zij graag wil gaan gebruiken. Voor iedereen is dit boek daarom anders, net zoals leren voor iedereen anders is. Het doel verwoordt REMIND als volgt: “Wij geloven dat leren sneller, leuker, en slimmer kan. Ons doel is dan ook dat je na het werken met dit boek weet hoe je slimmer kunt leren en hoe je jezelf kunt motiveren. Het is een uitnodiging om te leren over leren, te ontdekken wat er voor jou goed werkt en vervolgens aan de slag te gaan. Experimenteer!

 

Handige toepassingen bij het leren
De leerlingen hebben het boek zelf in bezit. Zij kunnen het thuis lezen en oefeningen maken. Tevens wordt er in enkele mentorlessen aandacht aan besteed. Het is met name belangrijk dat de relatie met de vaklessen wordt gelegd. Denk hierbij aan de toepassing van de module ‘onthouden’ bij het leren van Franse woordjes (visualiseren, associëren, etc.) of het onderwerp ‘slim teksten leren’ koppelen aan meerdere paragrafen uit een aardrijkskundeboek.

 

Begeleiding door ouders (o.a. informatieavonden)
In 2014-2015 zijn er twee drukbezochte informatieavonden geweest. Ook in het huidige schooljaar, 2015-2016, is er een ouderavond geweest (7 januari 2016): in twee aula’s vertelden meerdere REMIND-trainers aan ruim honderdtwintig ouders over het gedachtegoed. De ouders konden met een groot assortiment handvatten naar huis, zodat zij mogelijkheden hebben om hun kinderen beter te begeleiden. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de pedagogische driehoek ouder - leerling - school op dit gebied samenwerkt om de leerlingen beter, sneller en efficiënter te laten leren.

 

Reactie van een ouder:
“Wij zijn naar de informatiebijeenkomst geweest, hebben het boekje doorgenomen en onze zoon gebruikt het bij het leren en wij bij overhoringen, puik!”

 

Website REMIND: www.reamindlearning.nl
Facebook:www.facebook.com/remindlearning


Twee fragmenten op YouTube:

* Carol Dweck - A Study on Praise and Mindsets
* Terry Moore: How to tie your shoes