Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Excursie G2 en G3 naar Keulen


Op woensdag 25 november vertrokken onze leerlingen uit klas G2 en G3 vroeg in de ochtend met de bus naar Keulen om daar het Römisches Germanisches Museum en de Dom te bezoeken.

Het museum is gebouwd bovenop een gevonden mozaïek ter ere van Dionysos. In het museum kregen de leerlingen eerst een rondleiding, waarna zij aan de slag konden met het maken van een beeldanalyse. Daarna werd de Dom bewonderd.

In de pauze mochten de leerlingen ook rondkijken op de kerstmarkt. Voor een impressie van de gehele excursie, klik hier voor de link naar een filmpje, gemaakt door Gerben de Jong.

Namens de sectie klassieke talen,
Ruth Bootsma