Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Openbaar Jaarverslag 2013 gepubliceerdOok dit jaar is weer een schat van gegevens opgenomen in dit verslag dat u kunt downloaden door hier te klikken.

In het openbaar jaarverslag wordt gerapporteerd over het werk dat in het kalenderjaar 2013 door de medewerkers van de school is verricht, de middelen waarmee dat is gebeurd en de resultaten die dat heeft opgeleverd.
Met dit document willen we alle stakeholders en belangstellen- den een zo goed mogelijk inzicht geven in hoe het met onze school gesteld is. Het ligt opgesloten in de aard van een jaarverslag dat dit veel cijfers, percentages, bedragen en overzichten bevat.