Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

CHAPEAU, CHAPEAU, CHAPEAU, CHAPEAU, CHAPEAU


L’équipe de L’Institut français félicite tous les lauréats.
De volgende leerlingen hebben met succes hun Delfexamen op het niveau B1 behaald.

Het zijn: Marije Heitmeijer V5, Puck Pentenga V5, Suzan Vrieze V5, Marie-Louise Meijman V5, Cecile Hulshoff V5 en Laurence Talet H5.

Hun Delfdocente madame Brons feliciteert de leerlingen ook namens de sectie Frans met hun diploma.

Delf staat voor Diplôme D’études en Langue Française.
B1 geeft het niveau aan, waarop deze leerlingen hun examen hebben afgelegd.
B1 staat voor het niveau dat bepaald is door het Europees Referentiekader en geeft aan dat deze leerlingen het Frans op een bepaald niveau beheersen.
De niveaus gaan van A1, A2, B1, B2, C1 en C2 de native speaker.