Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Leerlingen van het Marnix in debat in Den Haag!


Afgelopen donderdag hadden de leerlingen van het tweetalige VWO een excursie naar Den Haag. ’s Morgens gingen zij in debat met een drietal Kamerleden, Michiel Servaes van de PvdA, Mark Verheijen van de VVD en Harry van Bommel van de SP. Van tevoren hadden de leerlingen vragen en stellingen voorbereid over diverse onderwerpen. Het debat werd op het scherpst van de snede gevoerd en de Parlementsleden hadden er zichtbaar plezier in. Achteraf bood Harry van Bommel aan om op school eens langs te komen om ook met andere leerlingen over actuele zaken met betrekking tot de Europese Unie in debat te gaan. Ook Michiel Servaes vond dit wel een interessant idee. Wie weet komt het er dit jaar nog van in aanloop naar de Europese Verkiezingen.
Vroeg in de middag werden we door de directeur van het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement ontvangen. Hij vertelde het een en ander over actuele zaken die nu spelen in het Parlement als gevolg van het Verdrag van Lissabon.
Tot slot werden we om 15.00 uur opgewacht door Geert Jan Hamilton, de griffier van de Eerste Kamer. Hij hield eerst een verhaal over het functioneren van de Eerste Kamer en vervolgens legde hij de relatie tussen Eerste Kamer en de Europese regelgeving uit. Dat was bijzonder interessant. De leerlingen vonden het een welbestede dag, ondanks dat zij heel vroeg op school hadden moeten komen. Er was uiteindelijk niemand die daar een punt van maakte, integendeel, het was leerzaam en leuk geweest! Nu op naar Brussel.

Liane Vissers van ‘t Hof

Voor foto's klik hier.
Klik hier voor een video.