Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

School Finals Junior Speaking Contest


Sinds 2004 organiseert het Europees Platform jaarlijks een Speaking Contest, waarbij leerlingen uit de tweede en derde klas van het Tweetalig VWO het tegen elkaar opnemen. Deze wedstrijd is dit jaar voor de elfde keer georganiseerd voor de onderbouw van tweetalige scholen.
De leerlingen krijgen een thema, aan de hand waarvan zij een Engelse speech moeten schrijven van maximaal drie minuten. Naast het voordragen van de speech, moeten ze ook vragen beantwoorden van een jury. De wedstrijd is dus interactief. De deelnemers worden beoordeeld op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht van hun speech, hun presentatie en de manier waarop ze vragen beantwoorden.
Elke school organiseert een voorronde waarin de beste tweedeklasleerling en de beste derdeklasleerling worden gekozen. Deze leerlingen vertegenwoordigen hun school op een regionale voorronde op het Dorenweerd College in Doorwerth. De winnaars van deze voorronde gaan in een landelijke competitie strijden voor de titel van beste spreker in de Junior Speaking Contest 2014.
Dit jaar is het thema Crossing Cultural Borders. Maar liefst 15 leerlingen uit TTO2 en TTO3 hadden zich aangemeld voor de School Finals op 24 januari. De jury was onder de indruk van de kandidaten en het hoge niveau van de speeches. De overtuigende winnaars van de School Finals zijn:
Silke Westerbeek uit T2t met haar speech: “How do women’s rights change as we cross over cultural borders?” en Sacha de Haan uit T3t met zijn speech: “Women’s rights”.
Het Marnix College wenst deze leerlingen veel succes op de regionale finales in Doorwerth op 10 februari.
Voor foto's klik hier.