Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Projectweek 2013


Er werd gewerkt aan de thema's 'Jongerenmagazine' en 'Inpakken en wegwezen'. Aan het eerstgenoemde thema werkten de eerste klassers, aan het tweede thema de tweede klassers.
Het was een vakoverstijgend project waarin de leerlingen velerlei vakgebieden moesten onderzoeken, uitwerken en presenteren.
Het gonsde in de school van de bedrijvigheid: leerlingen volgden workshops en werkten in groepen. Laptops, tablets en smartphones werden ingezet om informatie op te zoeken, te verwerken en in een eindresultaat te laten uitmonden. Ook het 'ouderwetse' handwerk werd ruimschoots beoefend: er werden fraaie posters ontworpen, tekeningen gemaakt en er werd gebakken en gebraden.
De opdrachten moesten niet alleen op school worden gemaakt, ook thuis ging het werk door. Onderling overleg en het maken van goede afspraken waren daarbij onontbeerlijk.
Op de laatste dag van de projectweek vonden de presentaties plaats. Alle groepjes moesten voor een groter gezelschap een uitleg geven, met beelden en soms ook muziek, van waaraan de afgelopen dagen was gewerkt.
Alle prestaties werden door de docenten beoordeeld. Niet alleen de eindresultaten, maar ook hoe het werkproces binnen de diverse groepen was verlopen.
We blikken met zijn allen terug op een zeer geslaagde projectweek. De sfeer was opperbest, er werd op een plezierige wijze samengewerkt en de resultaten waren om trots op te zijn.
Iedereen van harte bedankt voor de inzet, met nadruk degenen die van buiten de school kwamen om presentaties en workshops te geven.

 

- Klik hier voor foto's van de diverse projectactiviteiten

- Klik hier voor foto's van de workshop over Amnesty International

- Klik voor diverse foto's van A2c (Google-document)

- Klik voor diverse foto's van H2a (Google-document)

- Klik voor diverse foto's van H2b (Google-document)

- Klik voor een verslag van de workshop van Amnesty International (Google-document)

- Klik hier voor een presentatie over de opzet van het projectthema 'Jongerenmagazine' (Google-document)

- Klik hier voor een presentatie over de opzet van het projectthema 'Inpakken en wegwezen' (Google-document)