Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Voorlichtingsavond 'Cannabisgebruik onder jongeren'


Zeer binnenkort ontvangt u het programma en de mogelijkheid om u aan te melden.
Noteer deze datum in uw agenda want het onderwerp is voor alle ouders van belang!
Op de webpagina van de Ouderraad staat meer informatie hierover.