Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Bezoek Mavo 3 klassen aan Rijnijssel (video)


Na een algemene inleiding door een aantal vakdocenten van het Rijnijssel werden de derde klassen in vier groepen rondgeleid door studenten van de vakschool. Zo bezochten ze het hotel, het restaurant, de bakkerij en de slagerij. Na de rondleiding was er een heerlijke lunch voor onze leerlingen (soep en luxe broodjes). Het was een leuk en leerzaam bezoek aan een mogelijke vervolgopleiding na het Marnix. Met dank aan het Rijnijssel. Klik hier om een video van dit bezoek te bekijken.