Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Actie oproep van LAKS


Het protest van het LAKS richt zich tegen de mogelijke invoering van de wet op de Onderwijstijd. Meer informatie over het standpunt van het LAKS is te vinden op de site van LAKS.
De afdelingsleiders krijgen op dit moment van een aantal leerlingen en ouders de vraag wat de houding van de schoolleiding is ten aanzien van leerlingen die woensdag aan de staking willen meedoen. Die houding is kort samengevat de volgende:
Minderjarige leerlingen die wensen deel te nemen aan de actie, kunnen dat melden bij hun afdelingsleider, maar dienen wel een verklaring te hebben van hun ouders dat die toestemming verlenen om te staken. Is die verklaring er niet dan zijn deze leerlingen ongeoorloofd afwezig.
Meerderjarige leerlingen die wensen deel te nemen, melden dat bij hun afdelingsleider. Zijn zij zonder melding afwezig, dan wordt dat gezien als een ongeoorloofde afwezigheid.
Alle toetsen, tentamens (al dan niet voor het schoolexamen) die voor woensdag gepland staan, gaan gewoon door.
Leerlingen die naar Amsterdam gaan, dienen zelf (en natuurlijk voor eigen rekening) voor vervoer te zorgen. Zij vallen ook op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van de school.
Voor alle overige leerlingen (en natuurlijk personeel) is er woensdag a.s. gewoon les volgens het rooster.