Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

IkKomKijken.nl


Er worden vier kijkmiddagen georganiseerd waar de achtstegroepers van alles te weten kunnen komen over vier bijzondere kanten van het Marnix: het Marnix gymnasium, het Tweetalig VWO, de Bèta- en Techniek mogelijkheden op het Marnix en de artistieke kant van het Marnix.  Inschrijven voor een bezoek aan (één van) die middagen gaat via een speciale website IkKomKijken.nl.