Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

IkKomKijken.nl


Er worden vier kijkmiddagen georganiseerd waar de achtstegroepers van alles te weten kunnen komen over vier bijzondere kanten van het Marnix: het Marnix gymnasium, het Tweetalig VWO, de Bèta- en Techniek mogelijkheden op het Marnix en de artistieke kant van het Marnix.  Inschrijven voor een bezoek aan (één van) die middagen gaat via een speciale website IkKomKijken.nl.