Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Debatteren tijdens de Kleine Prinsjesdag


Afgelopen vrijdag zijn we met klas G2a naar Den Haag geweest in het kader van Kleine Prinsjesdag. Dit is een initiatief van Defence for Children en Unicef, bedoeld om de kinderrechten van kinderen in Nederland, maar zeker ook die van die van daarbuiten, onder de aandacht te brengen. Het vond plaats in de Ridderzaal, waar op de tweede dinsdag van september de echte troonrede plaatsvindt. Er waren acht klassen uitgenodigd om samen met 6 leden van de Tweede Kamer onder het toeziend oog van de staatssecretaris van VWS te debatteren over kinderrechten. Onze klas had het onderwerp “Kinderrechten en vreemdelingenrecht” in onze portefeuille. De stelling luidde: Kinderen die geworteld zijn in Nederland moeten altijd een verblijfsvergunning krijgen”. Op het laatste moment hoor je pas of je vóor of tégen de stelling moet pleiten, dus dat was erg spannend. Uiteindelijk bleek dat we de stelling moesten verdedigen en dit gebeurde door ons team erg succesvol. Na het debat bleek dat ca. 90 % van het publiek het met ons eens kon zijn.
Helaas gingen we niet met de prijs naar huis. Het was wel een uiterst leerzame dag en een onvergetelijke ervaring om op die plek te zijn, een goed voorbereid debat te voeren met leden van de Tweede Kamer.
Daarna zijn we nog lekker even uit gaan waaien in Scheveningen, waar sommigen van ons nog even lijfelijk een “debat” met elkaar zijn aangegaan.
Als je meer wilt weten over Kleine Prinsjesdag kun je bij Uitzending gemist kijken van 16 september. Zowel het jeugdjournaal als Hart van Nederland heeft er aandacht aan besteed. Tevens kun je dan héél even onze verse BN‘ers Geoffrey en Ardin aan het werk zien. Google “Kleine Prinsjesdag” op je computer en je krijgt de uitzendingen in beeld!
Voor foto's klik hier....