Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Prefrontale cortex en dendrieten op het Marnix College


Op 5 april waren ruim 350 ouders aanwezig op het Marnix College voor een presentatie van één van de samenstellers van het managementboek 2011, “brein@work”, Ria van Dinteren. Tijdens de (inter)actieve avond, georganiseerd door de ouderraad, werd uitgelegd hoe de hersenen in het algemeen en van Pubers in het bijzonder werken. Er werden tips gedeeld aan de hand van dagelijkse voorbeelden om beter met je Puber om te gaan.

De “gouden” tipgever

De laatste 5 jaar is er steeds meer kennis voorhanden over ons menselijk brein. Neurowetenschap neemt een enorme vlucht en ontrafelt steeds meer van de geheimen. Met name door onderzoek van pubers in breinlaboratoria is er inzicht gekomen in de werking van de puberhersenen (Zie Youtube voor uitleg door Prof. Eveline Crone). Deze inzichten heeft Ria van Dinteren gedeeld met de aanwezige ouders via een aantal zintuiglijke ervaringen (beeld, emotie, geluid) waardoor de aanwezigen niet alleen hoorden hoe het (puber)brein werkt maar dat ook zelf beleefden.

Tenslotte gingen de enthousiaste ouders zelf aan het werk, door het formuleren van tips voor de dagelijkse omgang met de “eigen” pubers. De beste tip was:”wekelijks een keer rond de tafel zitten en in een “vergadering” met wederzijds respect een onderwerp bespreken”. Deze gouden tip werd beloond met een exemplaar van het boek brein@work.