Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Marnix Tweetalig Onderwijs gecertificeerd


De uitslag van het onderzoek was positief: onze school werd opnieuw gecertificeerd als senior TTO-school voor de komende vier jaar.

Bij de officiele uitreiking van het certificaat bleek dat van de 10 senior TTO-scholen die tot nu toe in Nederland zijn gevisiteerd, slechts de helft weer voor 4 jaar een certificaat heeft ontvangen. De andere helft voldeed blijkbaar in onvoldoende mate aan de standaard en heeft twee jaar verbetertijd gekregen. Als de betreffende scholen bij hervisitatie opnieuw niet aan de criteria blijken te voldoen, zullen zij hun certificering kwijtraken.
Kortom, des te meer reden om blij te zijn met onze her-certificering.