Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Interscholaire debat-tweedaagse in Langweer


Samen met 27 leerlingen van scholen uit Venlo en Apeldoorn speelden zij twee dagen lang de Tweede Kamer na, compleet met commissievergaderingen, fractie-overleg, lobbyen tijdens het eten en in de wandelgangen, moties, een lijsttrekkersdebat, een grote plenaire vergadering en algemene stemrondes.

De partijen waren vooraf zo ingedeeld dat in elke partij vertegenwoordigers van alledrie de scholen zouden zitten. De leerlingen konden via internet alvast contact leggen met hun partijgenoten, informatie zoeken over de partijstandpunten en brainstormen over de te volgen strategie.

Tijdens de tweedaagse zetten de leerlingen zich erg fanatiek en serieus in. De sfeer was bijzonder goed en door veel leerlingen is er al op aangedrongen dat er volgend schooljaar een tweede editie moet komen. Aan het eind van de tweedaagse bleek dat de leerlingen die de VVD speelden de meeste moties aangenomen hadden weten te krijgen. Behalve voor hen waren er ook prijsjes voor degene die het sterkst oppositie voerde, de beste debater, de meest vasthoudende debater, de opgewektste debater en de grootste rat.

Bijgaande foto's geven een impressie van deze tweedaagse.