Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Oudertevredenheidonderzoek


Het gaat het om een natuurlijk geheel anoniem, online onderzoek dat ons als school een schat van gegevens zal opleveren over hoe de ouders onze prestaties beoordelen, op welke gebieden we het goed doen en waar we ons kunnen/moeten verbeteren.
Wij vragen de ouders daarom nadrukkelijk aan het onderzoek mee te doen; wij kunnen en zullen er zeker ons voordeel mee doen.
Op of rond 14 maart aanstaande ontvangen de ouders van ons per e-mail een uitnodiging om in te loggen op de site van www.kwaliteitscholen.nl. De benodigde gebruikersnaam en het wachtwoord worden ook per e-mail toegezonden evenals een eenvoudige instructie.

De Taakgroep Kwaliteitszorg hoopt op een enorme respons!