Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Comenius 2011


English Version

Na een actieve en leerzame week vertrokken op vrijdag 11 februari de gasten van de Comenius werk groep weer van het station Ede-Wageningen. 53 docenten en leerlingen waren de afgelopen week te gast op het Marnix College waar ze de resultaten van de tweede project bijeenkomst aan elkaar hebben gepresenteerd. Het Comenius Project heeft als thema; ‘Holidays in Europe’, dit project gaat het over de toeristische mogelijkheden in de eigen regio. Dat hield in dat de leerlingen deze week o.a. een fietsexcursie maakte door Ede en omgeving, Burgers Zoo bezochten. Ook Amsterdam werd bezocht waar naast een rondvaart door de grachten ook het Anne Frank huis op het programma stond. Gisterenavond was er een eindfeest op het juniorgebouw waar de leerlingen en de docenten samen uit hun dak gingen.
De komende tijd wordt er door de deelnemers gewerkt aan de problemen die ontstaan door het massatoerisme in de regio waar ze wonen en deze resultaten worden in september in Portugal tijdens de derde project bijeenkomst gepresenteerd.
Ik wil iedereen bedanken voor hun medewerking/inzet. De directie van het Marnix College, de collega docenten, het OOP, de leerlingen en hun ouders. Het Marnix College heeft zich een goed gastheer getoond aan de deelnemers uit Duitsland, Finland, Polen, Slowakije, Italië en Portugal.
Maarten Fooy
Voorzitter Commissie Internationalisering
Voor foto's klik hier...

On Friday 11 February. following an active and informative week, our guests from the Comenius workgroup left Ede by train. This week, Marnix College hosted fifty-three teachers and pupils from six countries who presented to each other the results of the second project session. The theme of this Comenius project is “Holidays in Europe”; the project concerns itself with the opportunities for tourism in each school’s local region. In this context, the pupils went on a cycling tour of Ede and its environs, and they visited Burger’s Zoo. They also visited Amsterdam where they went on a boat trip around the canals, and a visit to the Anne Frank house was also on the programme. Yesterday evening a farewell party was held in the Junior building where both teachers and pupils had a blast.
In the coming period, the participants will study the problems caused by mass tourism in their region; they will present the results of their research during the third session in Portugal in September.
I wish to offer my thanks to everyone involved for their cooperation and commitment: the principal and vice-principal of Marnix College, my fellow teachers, the support staff, the pupils and their parents. Marnix College has proven to be a welcoming host to the participants from Finland, Italy, Germany, Poland, Portugal and Slovakia.

Maarten Fooy
Chair Committee Internationalisation
 

For pictures click here..