Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

Internationalisering

De wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vervagen en internationale contacten breiden zich verder uit, op allerlei terreinen. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen kennis maken met de gewoonten en gebruiken in andere landen. Dit kan worden bereikt door leerlingen kennis te laten maken en te laten samenwerken met leeftijdgenoten in het buitenland. Deze contacten versterken het wederzijds begrip en dragen bij aan vrede en veiligheid.
 

Programma van internationalisering

Het Marnix College werkt sinds 1994 aan een programma van internationalisering. Dit programma is gericht op het leggen en onderhouden van contacten met scholen in verschillende landen in Europa. Inmiddels heeft het Marnix College een fors aantal partnerscholen in het buitenland. Samen met die scholen organiseert zij regelmatig uitwisselingsprojecten.
 

Waarom internationalisering?

De uitwisselingsprojecten zijn bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een leven als burger in de Europese Unie. De leerlingen maken kennis met andere talen en culturen, doen internationale ervaring op en oefenen met het spreken van moderne vreemde talen in de praktijk. Ook voor de persoonlijke ontwikkeling is internationalisering goed. Leerlingen leren om samen te werken en zich nu en dan aan te passen. Ook het wegnemen en tegengaan van vooroordelen is een belangrijk argument voor internationalisering.
 

Deelname
Het Marnix College streeft ernaar dat iedere leerling aan ten minste één internationaliseringsproject deelneemt. Voor leerlingen die aan een project hebben deelgenomen, is de uitwisseling vaak één van de hoogtepunten van hun schoolloopbaan. Vaak levert een uitwisseling ook blijvende internationale contacten op.


Partnerscholen

Kardinal von Galen Gymnasium, Kevelaer, Duitsland
Albert Einstein Schule, Laatzen, Duitsland
TH-Lang-Skole, Silkeborg, Denemarken
Kantonsschule. Reussbühl, Zwitserland
Lycée Collège Giraut de Borneil, Excideuil, Frankrijk


Site internationalisering

Zie ook de Marnix-site over internationalisering internationalisering.marnixcollege.nl