Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Wie is wie

Leden ouderraad

 

Van boven naar beneden, links naar rechts: Allard-Jan Bosch, Rhody Haalboom, Jolanda den Hartog, Francina Hoogland, Marco Kornegoor, Sandra Mattijssen, Annette Ngô, Hans Paquay, Hans Renia, Daan van Rossum, Bianca van Schuijlenburg, Machiel Taal en Luisa Trindade.

 

Motivatie om plaats te nemen in de Ouderraad

 

Allard-Jan Bosch
Voor een goede ontwikkeling van onze kinderen in een prettige leeromgeving, is samenwerking en open communicatie tussen school en ouders belangrijk. Daarnaast verandert en vernieuwt het onderwijs snel. Ik zie het als een belangrijke taak van de ouderraad om, vanuit het perspectief van de ouder, actief mee te denken over deze veranderingen. Hiervoor wil ik me ook dit jaar graag inzetten.

Rhody Haalboom
Dit schooljaar wordt mijn tweede jaar als OR-lid. Ik ben werkzaam als psycholoog en moeder van twee zonen. Mijn oudste zoon is gestart in alweer het derde jaar van TTO op het Marnix College. Mijn jongste zoon maakt dit jaar de keuze voor het voortgezet onderwijs in groep 8. Een groot verschil met de periode op de basisschool is dat er veel minder informatie over school bij ons als ouders binnenkomt. Toch vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen op school. Ik vind het belangrijk om de keuzes van de school te kunnen volgen en hierover met andere ouders van mening te wisselen. Nu als lid van de OR hoop ik dat wij als OR een goede afspiegeling kunnen zijn van alle ouders en hoop ik dat ouders de weg naar de OR gemakkelijk kunnen vinden zodat de onderwerpen die bij ouders vragen oproepen ook in de OR besproken kunnen worden.

 

Jolanda den Hartog
Dit wordt mijn tweede jaar in de OR. De reden waarom ik ben gestart en blijf? Betrokken zijn én blijven bij de school waar mijn dochter dagelijks te vinden is. Met een zoon (Ardin) die vorig schooljaar op het Marnix zijn gymnasium heeft afgerond en een dochter (Ingeborg) in 3TTO heb ik ervaring met zowel onder- als bovenbouw “problematiek”. Ik vind het belangrijk om een schakel te zijn tussen school en de kinderen, waarbij ik overigens niet alleen aan mijn eigen kinderen denk. Ik ben ervan overtuigd dat deelname aan de OR hier een rol in kan spelen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jurist bij een gemeente.

 

Francina Hoogland
Sinds het schooljaar 2015/2016 zit ik in de OR. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik betrokken ben en wil zijn bij de school, waar mijn kinderen naar toe gaan. Mijn oudste -een dochter- zit op dit moment in Atheneum 5 en mijn jongste -een zoon- zit in HAVO 4. Op de basisschool van mijn kinderen maakte ik onderdeel uit van de schoolkrantredactie. Nu dus van de OR. Ik vind de OR een belangrijk orgaan binnen de school. De OR behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en leerlingen. Door zitting te hebben in de OR denk ik de gang van de zaken binnen de school beter te kunnen volgen en te kunnen begrijpen, zodat ik me -samen met de andere leden van de OR- kan inzetten voor de belangen van ouders en leerlingen. Ik heb speciale belangstelling voor de wijze waarop de school met zogenaamde zorgleerlingen omgaat en het passend onderwijs invult. In het dagelijks leven werk ik als teammanager Juridische Zaken bij een verzekeraar.

 

Marco Kornegoor.
Mijn zoon zit met ingang van schooljaar 2017/2018 in V5d. Dit wordt mijn 5e jaar in de OR na 3 jaar in de functie van voorzitter heb ik het stokje overgedragen aan Daan. Als lid van de OR en samen met de andere OR leden wil ik graag een bijdrage leveren aan een prettige leer en werkomgeving voor de leerlingen en het personeel van het Marnix college. In het dagelijks leven ben ik Marketing manager en daarnaast lid van de RVT van een MBO school. De ouderraad is een prima orgaan om het Marnix en het VO onderwijs beter te leren kennen en een betrokken te zijn bij de school van mijn zoon.

 

Sandra Mattijssen
Met een dochter in 6 VWO is dit mijn 4e jaar in de Ouderraad. Reden indertijd voor mij om in de OR te stappen was om betrokken te zijn bij de school. Goed onderwijs is belangrijk en behelst veel meer dan alleen lesgeven. Als ouder in de OR kun je actief meedenken en meewerken om het onderwijs en de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Een hele leuke en leerzame uitdaging

 

Annette Ngô
Hallo, ik ben Annette Ngô-Pijl, getrouwd en samen hebben wij vier kinderen in de leeftijd van 24, 17, 12 en 10 jaar. Onze zoon zit in de vierde klas van het TTO en onze dochter is net begonnen in de brugklas Mavo/Havo.
In mijn schaarse vrije tijd lees ik graag. En bij mooi weer vind ik het leuk om met de kinderen te fietsen. Wij hebben een administratiekantoor aan huis. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de Ouderraad. Ik ben lid geworden omdat ik graag op een directere manier betrokken wil zijn bij het Marnix en op deze manier hoop ik om, samen met de andere leden van de Ouderraad, een positieve bijdrage aan het schoolleven te kunnen leveren.

 

Hans Paquay
Ik ben twee jaar geleden toegetreden tot de Ouderraad en maak deel uit van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Omdat samenleving en arbeidsmarkt steeds meer eisen stellen, is goed onderwijs voor kinderen belangrijk. Ik wil mij in de OR/MR sterk maken voor een goede kwaliteit en organisatie van het onderwijs, die tegelijkertijd rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. Passend onderwijs heeft dan ook mijn bijzondere belangstelling. ICT kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn, maar mag niet ten kosten gaan van onderwijsvormen, die hun nut hebben bewezen. Ik ben overdag werkzaam als organisatieadviseur in de publieke sector en projectmanager in (maatschappelijk) vastgoed. Ik heb twee zonen, waarvan er één is afgestudeerd en de ander in 6 VWO onderwijs volgt.

 

Hans Renia
In 2010 zijn we vanuit het buitenland terugverhuisd naar Nederland, zodat onze dochter Andromeda hier naar een goede school kon gaan. Sinds enkele weken gaat ze met veel plezier naar de Mavo/Havo brugklas van Emre Kesoglu. Persoonlijk en professioneel hecht ik veel waarde aan een goede opleiding en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Ik ben werkzaam in de internationale landbouw, een tak van sport waarin het Nederlandse team op wereldniveau absolute topprestaties levert. Zulke presentaties zijn alleen mogelijk doordat wij samenleving investeren in de ontwikkeling van praktische kennis en de vaardigheid om intensief samen te werken met andere culturen. Als lid van de ouderraad hoop ik een stukje bij te kunnen dragen aan de goede kwaliteit en de beleving van het onderwijs op het Marnix College.

 

Daan van Rossum
Van 2009 tot 2016 hebben mijn kinderen op een grote openbare school in Chicago gezeten. In die tijd heb ik gezien en zelf ervaren (toen als buitenlander) hoe belangrijk het is dat ouders actief betrokken zijn bij school. Ik geloof dat het perspectief van ouders dat van leerkrachten en schoolleiding soms op een waardevolle wijze kan aanvullen. Die aanvullende functie wordt door de Ouderraad effectief vervuld en ik ben blij dat ik als voorzitter van de OR de betrokkenheid van ouders op het Marnix College kan ondersteunen.

 

Bianca van Schuijlenburg
Onze dochter is dit jaar begonnen in het tweede jaar TTO en voor mij ook het tweede jaar als lid van de OR. Het voortgezet onderwijs legt een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Voor mij een reden om direct betrokken hierbij te willen zijn en daarom lever ik graag mijn bijdrage door, samen met de andere ouders in de OR, mee te denken, advies te geven en activiteiten te ondersteunen voor het bevorderen van een positieve, veilige en hoogwaardige leeromgeving. Ook hoop ik dat andere ouders ons weten te vinden als zij vragen, suggesties of aandachtspunten hebben, zodat wij als OR de ouders zo breed mogelijk kunnen vertegenwoordigen.

 

Machiel Taal
Sinds augustus 2016 zit mijn oudste zoon op het Marnix College. Reden voor mij om me in dat jaar beschikbaar te stellen voor de Ouderraad. Voor mij is dit een manier om bij de school betrokken te raken. Ik kom niet uit Ede en heb dus hier nog niet veel geschiedenis. Het Marnix College was dan ook een grote onbekende. Ik ben jarenlang beroepsmatig betrokken geweest bij onderwijsondersteuning. Dus het onderwijsveld is mij niet onbekend. Ik was projectleider Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden. Aan dit project deden ook 5 scholengemeenschappen mee. Bij het voortgezet onderwijs ging het vooral om het terugdringen van schoolverzuim en het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten. Ik hoop dat ik met mijn kennis ook een steentje kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Marnix College. Vanaf schooljaar 2017-2018 ben ik secretaris van de Ouderraad. Bovendien ben ik in juni 2017 gekozen in de Medezeggenschapsraad, daarnaast vertegenwoordig ik ook de ouders van het Marnix college in de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Gelukkig heb ik voldoende vrije tijd tot mijn beschikking om deze taken allemaal uit te voeren.

 

Luisa Trindade
In het schooljaar 2017/2018 is mijn dochter gestart met de eerst jaar op het TTO. Sindsdien ben ik begonnen in de ouderraad. Ik vind het belangrijk om de belangen te behartigen van de kinderen en om betroken te zijn bij de school. In het dagelijks leven werk ik als Universitair Hoofddocent bij Wageningen Universiteit. Met mijn ervaring in het onderwijs wil ik een bijdrage leveren aan de organisatie en verdere ontwikkeling van het Marnix college. Verder vind ik het leuk om activiteiten te organiseren die leerlingen inspireren.

 

- Missionstatement OR Marnix (PDF-bestand)

 

Terug naar de rubriek 'Ouderraad'