Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Ze leren lastig uit hun hoofd en verwarren informatie zonder samenhang. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie: ook Einstein had het. Dyslexie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen.

Erkenning
Dyslexie is er in allerlei verschijningsvormen en niet iedereen heeft er evenveel last van. Maar voor leerlingen met een ernstigere vorm is het vaak een enorme beperking. Zij kunnen nauwelijks een boek lezen, laat staan een brief schrijven. Het Marnix College erkent dit probleem en biedt leerlingen met een geldige dyslexieverklaring passende hulp.

Iedere leerling is anders
Op het Marnix College krijgt iedere dyslectische leerling een eigen dyslexiepas. Die pas geeft aan van welke faciliteiten de betreffende leerling gebruik maakt. Sommige leerlingen krijgen op vertoon van de pas vergroot gekopieerde proefwerken. Anderen krijgen extra mondelinge beurten of speciale hulpmiddelen bij toetsen (laptop e.d.). Met de dyslexiepas levert het Marnix College maatwerk!

Duidelijke afspraken
Op het Marnix College zijn heldere afspraken gemaakt over het te voeren dyslexiebeleid. Leerlingen én docenten dienen zich aan die afspraken te houden.

Afspraken m.b.t. de leerling:
- de leerling krijgt 20% extra tijd bij het maken van toetsen
- de leerling beantwoordt een paar vragen minder wanneer extra tijd niet haalbaar is
- de leerling krijgt SO’s en toetsen aangeboden in lettertype en –grootte Arial 12
- de leerling mag aantekeningen van medeleerlingen kopiëren
- de leerling krijgt géén handgeschreven kopieën bij toetsen
- de leerling krijgt niet meer dan één toets per dag voor de vreemde talen
- de leerling krijgt indien gewenst extra mondelinge beurten
- de spelling wordt zo nodig aangepast beoordeeld
- de leerling zit bij voorkeur vooraan

Afspraken m.b.t. de docent:
- de docent laat de leerling merken dat hij weet van zijn probleem
- de docent zorgt voor toetsen met een overzichtelijke lay-out en in lettertype en –grootte Arial 12
- de docent veegt het bord niet te snel schoon
- de docent stimuleert de leerling tot het maken van korte zinnen
- de docent weet dat dyslectici moeite hebben met hardop lezen/bordbeurten en probeert daarom andere toetsmethoden te vinden
- de docent is niet bevreesd voor scheve gezichten (anderen accepteren dat iemand wel eens een extra zetje nodig heeft)
- de docent weet dat veel dyslectici faalangstig zijn en hun prestaties slecht kunnen inschatten

Extra lessen
Alle brugklassers krijgen aan het begin van het schooljaar een dyslexietest. Op basis van die test stelt de remedial teacher vast welke leerlingen een lees en/of spellingachterstand hebben en voor extra lessen in aanmerking komen. Natuurlijk kunnen ook andere leerlingen profiteren van deze speciale begeleiding.

Meer informatie
Wil je meer weten over het dyslexiebeleid op het Marnix College? Neem dan contact op met mevrouw Van Lynden. Zij is remedial teacher en op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0318-650035. Je kunt haar natuurlijk ook een e-mail sturen: G.vanLynden@marnixcollege.nl

Klik hier om de dyslexiepas in te zien/te downloaden (PDF-bestand).

Klik hier om terug te gaan naar de rubiek 'individuele begeleiding'.